Statistika Spoljne Trgovine, Septembar 2019

  • 24/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec septembar 2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 0.1%, u septembru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 257.3 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 257.1 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa 13.0%.

Izvoz roba u septembru 2019.godine iznosio je 38.4 miliona evra, a uvoz  je bio 295.7 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine imamo  povećanje od 4.7% za izvoz i povećanje od 0.6% za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  35.9% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 13.0%;  Mineralni proizvodi 12.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.8%; Biljni proizvodi 8.1%; Razni gotovi proizvodi 5.1%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.3% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.6% čine Mineralni proizvodi; Bazični metali i proizvodi od metala 11.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.8%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.5%;   Prevozna sredstva 8.4%; Proizvodi hemijske industrije 7.3%; Plastika,guma i srodni artikli 6.5%,  itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 12.8 miliona evra, odnosno približno 33.5% od ukupnog izvoza, sa porastom od 25.5%. Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Nemačka (9.3%), Holandija (4.2%), Danska (3.9%), Italija ( 3.8%), Velika Britanija (3.6%),itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 142.3 miliona evra, ili 48.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 14.7%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.2%), Italije (6.5%), Grčke (5.2%), Slovenije (3.9%),Bugarske (3.3%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u septembru 2019.godine dostigao je na 16.0 miliona evra, ili 41.8% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje  od 6.3%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.0%), Makedonija (10.3%), Srbija (6.7%), Crna Gora (4.8%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u septembru 2019.godine iznosio je 42.5 miliona evra, ili 14.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (-48.2%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (6.9%), Albanija (6.2%)  i Srbija (0.2%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 9.4 miliona evra, ili 24.7%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (12.4%) i Švajcarsku  (7.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  110.8 miliona evra, ili 37.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (13.7%) i Kina (8.8%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za septembar 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.