Statistika Spoljne Trgovine, Septembar 2017

  • 25/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec septembar 2017.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit za (1.4%) u septembru 2017.godine, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu  od 214,0 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 211,0 miliona Evra u 2016.godini.  Izvoz pokriva uvoz sa (13.7 %).

Izvoz roba u septembru  2017.godine iznosio je 34,1 miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 248,1 miliona Evra, što predstavlja rast izvoza za  (57.4%)  i  rast uvoza za (6.6%) u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala čine ( 38.0%); Mineralni proizvodi (14.1%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (9.8%); Plastika,guma i srodni artikli (9.6%); Biljni proizvodi (8.9%); Koža i kožni proizvodi (3.1%); Tekstil i tekstilni proizvodi (2.5%) itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi (15.1%);Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (13.1%); Bazični metali i proizvodi od metala (11.5%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (10.5%);Prevozna sredstva (8.0%); Proizvodi  hemijske industrije (7.1%); Plastika,guma i srodni artikli (6.7%), Tekstil i tekstilni proizvodi (5.1%)  itd.

Izvoz Kosova u  EU-28 zemalja   iznosio je 8,9 miliona Evra, odnosno približno (26.4 %) od ukupnog izvoza, sa rastom  od (53.1%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.0%), Velika Britanija (3.5%), Holandija (3.3%), Italija (2.3%), itd.

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 103,7 miliona Evra, ili (41.8%) od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od (2.0%).  Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.0%), Italije (8.8%), Poljske (2.6%), Grčke (2.5%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u septembru 2017.godine  dostigao  je na 16.7 miliona Evra, ili (49.0%) od ukupnog izvoza, što predstavlja rast  od (57.4%).  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (17.0%), Makedonija (15.2%), Srbija (9.5%), Crna Gora  (5.1%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u septembru 2017.godine iznosio je 74,6 miliona Evra, ili (30.1%) od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od (13.0%).  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (16.2%), Makedonija (5.5%), Albanija (5.2%)  i Bosna i Hercegovina (2.5%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8,3 miliona Evra, ili (24.6%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Indija (15.5%) i  Švajcarska  (5.6%).

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 69,7 miliona Evra ili (28.1%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Kina (9.2%) i Turska (8.1%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za septembar 2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina