Statistika Spoljne Trgovine Robom (SSTR), Septembar 2021

  • 22/10/2021

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec septembar 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robom na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 43.1% u septembru  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 351.3 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 245.5 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 16.5%.

Izvoz roba u septembru 2021.godine iznosio je 69.3 miliona evra, a uvoz  je bio 420.6 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od 66.2%, a  kod uvoza povećanje od 46.4% u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:29.4% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 24.4%; Plastika,guma i srodni artikli 9.8%; Biljni proizvodi 7.9%;

Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 7.2%; Mineralni proizvodi 5.9%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.3% ,itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prevozna sredstva 16.3%;Mineralni proizvodi 13.1%; Bazični metali i proizvodi od metala 12.4%;Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.5%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  10.2%; Proizvodi hemijske industrije 6.8%;  Plastika,guma i srodni artikli 6.8%, itd. Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 19.3 miliona evra, odnosno oko 28.0% od ukupnog izvoza, sa porastom od 40.4%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8.6%), Italija (5.8%), Holandija (2.4%),itd.

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 158.0 miliona evra, ili 37.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 34.7%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.4%), Grčke (4.2%), Slovenije (4.0%), Italije (3.9%), itd.

U septembru 2021.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, dostigao je na 23.4 miliona evra, ili 33.8% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 26.1%.

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (14.2%), Severna Makedonija (10.8%),  Srbija (4.8%) i Crna Gora (3.0%)

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u septembru 2021.godine iznosio je 78.8 miliona evra, ili 18.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 26.1%.

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (6.2%), Srbija (6.0%) i Severna Makedonija (5.0%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 26.5 miliona evra, ili 38.2%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (19.2%) i Švajcarsku  (6.6%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  183.8 miliona evra, ili 43.7%.

 Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (11.0%) i SAD (10.9%)

Za više informacija o Statistici Spoljne Trgovine, za mesec septembar 2021.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/ agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina