Statistika Spoljne Trgovine Robom (SSTR), Jun 2019

  • 24/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jun  2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (9.9%), u junu 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 243.1 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 269.8 miliona evra koliko je bio u 2018.godine.

 Izvoz pokriva uvoz  sa (11.7%).

Izvoz roba u junu 2019.godine iznosio je 32.1 miliona evra, a uvoz  je bio 275.2 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine imamo  pad od (13.6%) za izvoz kao i (10.3%) za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  (39.2%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli (14.8%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (11.3%); Mineralni proizvodi (8.4%);  Razni gotovi proizvodi (4.8%);Biljni proizvodi (4.1%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (3.8%); Tekstil i proizvodi od tekstila (2.5%).

 Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: (15.2%) čine Mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.3%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (12.2%); Bazični metali i proizvodi od metala (10.5%);  Prevozna sredstva (9.0%); Proizvodi hemijske industrije (6.7%); Plastika,guma i srodni artikli (6.2%), itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 9.6 miliona evra, odnosno približno (29.9%) od ukupnog izvoza, sa padom od (28.1%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.6%), Holandija (4.8%), Velika Britanija (2.2%), Italija  (2.2%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 136.8 miliona evra, ili (49.7%) od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (2.7%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.2%), Grčke (7.3%), Italije (5.4%), Slovenije (4.0%),itd.

 

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u junu 2019.godine dostigao je na 13.5 miliona evra, ili (42.1%) od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (22.7%.) Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (17.2%), Makedonija (10.7%), Srbija (7.7%)  i Crna Gora (5.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u junu 2019.godine iznosio je 41.1 miliona evra, ili (15.0%) od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (49.3%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (7.3%), Albanija (6.5%)  i Srbija (0.9

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.9 miliona evra, ili (27.9%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (16.8%) i Švajcarsku  (7.7%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  97.2 miliona evra, ili (35.3%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (11.0%) i Kina (10.9%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za jun 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.