Statistika Spoljne Trgovine Robom (SSTR), Jul 2019

  • 23/08/2019

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jul  2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 5.3%, u julu 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 296.3 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 281.4 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa 12.0%.

Izvoz roba u julu 2019.godine iznosio je 40.4 miliona evra, a uvoz  je bio 336.8 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine imamo  povećanje od 40.5% za izvoz i povećanje od 8.6% za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  37.3% čine bazični metali i proizvodi od metala; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.9%; Plastika,guma i srodni artikli 10.6%;  Biljni proizvodi 8.6%; Mineralni proizvodi 7.3%;  Razni gotovi proizvodi 3.3%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.0% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.1% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 13.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 9.5%;  Prevozna sredstva 9.0%; Proizvodi hemijske industrije 6.8%; Plastika,guma i srodni artikli 5.9%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 13.0 miliona evra, odnosno približno 32.2% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 69.2%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Austrija (8.9%); Nemačka (6.5%), Holandija (4.0%), Velika Britanija (2.0%),itd.

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 163.1 miliona evra, ili 48.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 28.4%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.5%), Italije (7.4%), Grčke (4.6%), Bugarske (3.6%), Poljske (3.1%),Slovenije (3.1%),itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u julu 2019.godine dostigao je na 16.6 miliona evra, ili 41.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 4.1%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (16.7%), Makedonija (10.8%), Crna Gora (6.4%) i Srbija (6.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u julu 2019.godine iznosio je 49.2 miliona evra, ili 14.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (-40.5%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (6.8%), Makedonija (6.8%) i Srbija (0.7%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 10.7 miliona evra, ili 26.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (18.2%) i Švajcarsku  (5.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  124.4 miliona evra, ili 36.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.1%) i Kina (9.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za jul 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.