Statistika Spoljne Trgovine Robom (SSTR), Avgust 2019

  • 24/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec avgust 2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 1.2%, u avgustu 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 279.9 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 276.5 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa 10.2%.

Izvoz roba u avgustu 2019.godine iznosio je 31.9 miliona evra, a uvoz  je bio 311.8 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine imamo  povećanje od 4.7% za izvoz i povećanje od 1.6% za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  34.1% čine bazični metali i proizvodi od metala; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.7%; Plastika,guma i srodni artikli 12.5%;  Biljni proizvodi 10.9%; Mineralni proizvodi 7.9%;  Razni gotovi proizvodi 5.8%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.5% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.9% čine Mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 14.1%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.3%; Bazični metali i proizvodi od metala 9.2%;  Prevozna sredstva 8.6%; Plastika,guma i srodni artikli 6.4%, Proizvodi hemijske industrije 6.2%;  itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 9.1 miliona evra, odnosno približno 28.6% od ukupnog izvoza, sa padom od (-13.3%). Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Nemačka (7.7%), Velika Britanija (3.6%), Holandija (3.4%),,itd.

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 160.0 miliona evra, ili 51.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 24.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.0%), Grčke (7.0%), Italije (6.6%), Bugarske (4.1%), Poljske (3.6%),Slovenije (3.6%),itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u avgustu 2019.godine dostigao je na 13.8 miliona evra, ili 43.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad  od (-10.4%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.5%), Makedonija (9.9%), Srbija (8..5%) i Crna Gora (4.5%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u avgustu  2019.godine iznosio je 47.2 miliona evra, ili 15.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (-47.9%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (7.1%), Makedonija (7.1%) i Srbija (0.1%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.9 miliona evra, ili 28.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (15.4%) i Švajcarsku  (8.2%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  104.5 miliona evra, ili 33.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.5%) i Kina (10.4%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za avgust 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.