Statistika Spoljne Trgovine Robom (SST), Maj 2022

  • 23/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec maj 2022.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (19.4%) u maju 2022.godine, u poređenju sa  istim periodom 2021.godine, odnosno u iznosu od 367.8 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 308.2 miliona evra koliko je bio u 2021.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa (17.1%).

                                                  

Izvoz roba u maju 2022.godine iznosio je 76.0 miliona evra, a uvoz  je bio 443.8 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od (31.5%), a  kod uvoza povećanje od (21.3%) u poređenju  sa istim periodom 2021.godine.

 

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:(27.1%) čine  Bazični metali i proizvodi od metala; (18.7%) Razni gotovi proizvodi;  Plastika,guma i srodni artikli (16.1%); Mineralni proizvodi (8.6%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (4.0%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od oko (4.0%) ,itd

 

 

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi čine (17.0%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  (11.5%);   Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (10.6%); Bazični metali i proizvodi od metala(9.9%); Plastika,guma i srodni artikli (8.3%);Prevozna sredstva (7.9%), Proizvodi hemijske industrije (6.8%) itd.

 

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 22.5 miliona evra, odnosno oko (29.6%) od ukupnog izvoza, sa povećanjem od (4.8%).

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (10.1%), Italija (6.1%), Holandija (2.3%), itd.                                      

 

Uvoz Kosova  iz EU zemalja-27 bio je oko 188.6 miliona evra, ili (42.5%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (14.3%).

Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.5%), Grčke (6.4%);  Italije (5.1%),itd.

 

U maju 2022.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, dostigao je na 31.0 miliona evra, ili (40.8%) od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od (38.8%).

 

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Severna Makedonija (15.0%), Albanija (13.5%),  Srbija (7.3%) i Crna Gora (3.8%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u maju 2022.godine iznosio je 82.8 miliona evra, ili (18.7%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (7.5%).

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (7.2%), Severna Makedonija (5.1%)  i Albanija (4.7%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 22.5 miliona evra, ili (29.6%).

Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (14.3%) i Švajcarsku  (7.4%).

Dok, uvoz Kosova iz drugih zemljama dostigao je  na 172.4 miliona evra, ili (38.8%).

 Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (11.7%) i Kina (9.8%).