Statistika Spoljne Trgovine Robom, Mart 2021

  • 22/04/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec mart 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Roba na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 45.8% u martu  2021.godine, u poređenju sa istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 320.7 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 219.9 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 16.2%.

Izvoz roba u martu 2021.godine iznosio je 61.8 miliona evra, a uvoz  je bio 382.5 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 92.2%, a  kod uvoza zebeležen je rast od  51.8% u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  35.1% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 17.2%,Plastika,guma i srodni artikli 9.5%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 7.5%, Mineralni proizvodi 7.0%,Tekstil i tekstilni proizvodi 5.5%,Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.2%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  12.6%, Mineralni proizvodi 11.9%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.7%, Prevozna sredstva 9.9%, Bazični metali i proizvodi od metala 9.8%, Proizvodi hemijske industrije 9.3%,Plastika,guma i srodni artikli 7.5%,itd.

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 19.8 miliona evra, odnosno oko 32.2% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 82.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (10.6%), Nemačka (7.1%), Holandija (2.5%),  itd.

Uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 184.8 miliona evra, ili 48.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 38.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.8%), Italije (6.1%), Grčke (5.9%), Slovenije (3.6%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u martu 2021.godine dostigao je na 24.3 miliona evra, ili 39.4% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 53.4%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (16.2%), Severna Makedonija (12.2%), Srbija (5.8%) i Crna Gora (3.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u martu 2021.godine iznosio je 71.3 miliona evra, ili 18.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od  146.9%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (5.9%). Severna Makedonija (5.6%) i Albanija (5.5%).

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 17.5 miliona evra, ili 28.5%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (14.3%) i Švajcarsku  (7.8%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  126.3 miliona evra, ili 33.0%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.8%) i Kina (8.7%).