Statistika Spoljne Trgovine Roba, Januar 2020

  • 27/02/2020

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec januar 2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (15.2%), u januaru 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 192.2 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 166.9 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa (13.1%).

Izvoz roba u januaru 2020.godine iznosio je 28.9 miliona evra, a uvoz  je bio 221.2 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2019.godine zabeležen je rast  od (23.2%) za izvoz i rast od (16.2%) za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: (41.2%) čine Bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli (13.4%);  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (8.7%); Mineralni proizvodi  (8.0%); Razni gotovi proizvodi (6.3%); Biljni proizvodi (4.4%), itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: (17.1%) čine Mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (11.4%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (11.3%); Bazični metali i proizvodi od metala (10.4%); Prevozna sredstva (9.6%); Proizvodi hemijske industrije (6.4%); Biljni proizvodi (5.3%); Plastika,guma i srodni artikli (5.2%) itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 14.3 miliona evra, odnosno približno (49.4%) od ukupnog izvoza, sa povećanjem od (60.4%). Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Holandija (21.6%), Nemačka (6.6%); Velika Britanija (4.9%); Belgija (3.9%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 118.2 miliona evra, ili (53.4%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (19.1%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.5%); Grčke (6.6%); Slovenije (5.1%);  Italije (4.4%); Španije (3.6%); Bugarske (3.5%); Hrvatske (3.2%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u januaru 2020.godine dostigao je na 9.6 miliona evra, ili (33.4%) od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od (29.0%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (13.4%), Severna Makedonija (9.8%), Srbija (4.7%) i Crna Gora (4.1%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u januaru  2020.godine iznosio je 25.1 miliona evra, ili (11.4%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje  od (26.6%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Severna Makedonija (5.7%); Albanija (4.8%)  i Srbija (0.1%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 4.9 miliona evra, ili (17.2%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (8.7%) i Tursku (3.5%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  77.8 miliona evra, ili (35.2%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.8%) i Kina (10.0%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za januar 2020. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.