Statistika Spoljne Trgovine Roba, Decembar 2019

  • 24/01/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec decembar   2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (12.7%), u decembru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 308.3 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 273.5 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa (8.0%).

Izvoz roba u decembru 2019.godine iznosio je 26.9 miliona evra, a uvoz  je bio 335.2 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine zabeležen je pad  od (8.5%) za izvoz i povećanje od (10.6%) za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: (29.2%) čine Bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi  (12.8%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.0%);Plastika,guma i srodni artikli (11.0%);  Razni gotovi proizvodi (7.2%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (6.3%); Biljni proizvodi (5.1%), itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: (14.3%) čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Mineralni proizvodi (13.0%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.7%); Prevozna sredstva (11.4%); Bazični metali i proizvodi od metala (10.3%);    Proizvodi hemijske industrije (7.0%); Biljni proizvodi (4.8%); Plastika,guma i srodni artikli (4.8%) itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 11.2 miliona evra, odnosno približno (41.6%) od ukupnog izvoza, sa porastom od (52.4%). Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Nemačka (8.4%); Velika Britanija (5.2%); Danska (4.7%); Holandija (2.9%),,itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 162.2 miliona evra, ili (48.4%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (4.5%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.4%), Italije (6.2%), Bugarske (3.2%); Grčke (3.1%); Slovenije (3.0%); Hrvatske (3.0%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u decembru 2019.godine dostigao je na 12.7 miliona evra, ili (45.2%) od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (8.7%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.6%), Severna Makedonija (12.8%), Srbija (6.8%) i Crna Gora (5.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u decembru  2019.godine iznosio je 41.2 miliona evra, ili (12.3%) od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (2.6%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Severna Makedonija (6.2%), Albanija (4.9%)  i Srbija (0.2%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.5 miliona evra, ili (13.1%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (6.7%) i Tursku (3.3%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  131.7 miliona evra, ili (39.3%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.3%) i Kina (9.6%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za decembar 2019. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.