Statistika Spoljne Trgovine, Oktobar 2020

  • 20/11/2020

Nizak trgovinski deficit i u oktobru

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec oktobar 2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-5.5%) u oktobru 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 267.0 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 282.7 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.9%.

Izvoz roba u oktobru 2020.godine iznosio je 50.6 miliona evra, a uvoz  je bio 317.6 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  povećanje od 56.6%, a  kod uvoza zebeleženo je povećanje  od  1.0 % u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: 32.8% čine Bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 12.3%;Razni gotovi proizvodi 11.0%; Biljni proizvodi 9.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.8%; Mineralni proizvodi 6.0%, Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 5.4%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 12.1% čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.5%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.3%; Mineralni proizvodi 10.5%; Prevozna sredstva 9.0%; Proizvodi hemijske industrije 9.0%; Plastika,guma i srodni artikli 7.2%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 16.8 miliona evra, odnosno oko 33.2% od ukupnog izvoza, sa porastom od 26.6%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (9.5%), Italija (7.5%),  Holandija (3.6%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 133.4 miliona evra, ili 42.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-16.8%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.2%), Italije (5.9%),   Grčke (3.1%), Poljske (3.0%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u oktobru 2020.godine dostigao je na 20.2 miliona evra, ili 40.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 41.0%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (16.4%), Severna Makedonija (9.1%), Srbija (8.3%) i Crna Gora (4.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u oktobru 2020.godine iznosio je 68.7 miliona evra, ili 21.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od  52.7%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (7.3%), Albanija (7.1%) i Severna Makedonija (5.1%).

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 13.5 miliona evra, ili 26.8%. Kao najvažniji partner od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti  Švajcarsku  (9.4%) i SAD (6.6%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je 115.5 miliona evra, ili 36.4%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.9%) i Kina (10.8%).