Statistika Spoljne Trgovine, Oktobar 2019

  • 22/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec oktobar 2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 4.5%, u oktobru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 282.7 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 270.5 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa 10.3%.

Izvoz roba u oktobru 2019.godine iznosio je 32.3 miliona evra, a uvoz  je bio 315.1 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine imamo  pad od (-15.6%) za izvoz i povećanje od 2.0% za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  31.2% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 15.9%;  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.2%; Biljni proizvodi 7.5%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 6.1%, Razni gotovi proizvodi 5.5%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.6%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.0% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 13.0%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.0%;  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.4%;   Prevozna sredstva 9.0%; Proizvodi hemijske industrije 7.1%; Plastika,guma i srodni artikli 6.3%,  itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 13.2 miliona evra, odnosno približno 41.1% od ukupnog izvoza, sa porastom od 29.0%. Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Italija

(12.8%),  Nemačka (9.6%), Holandija (5.4%), Velika Britanija (1.7%),itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 160.3 miliona evra, ili 50.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 28.9%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.0%), Italije (10.6%), Grčke (3.7%), Bugarske (3.6%), Slovenije (3.1%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u oktobru 2019.godine dostigao je na 14.3 miliona evra, ili 44.4% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-10.4%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.9%), Makedonija (12.0%), Srbija (7.5%) i Crna Gora (4.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u oktobru 2019.godine iznosio je 45.0 miliona evra, ili 14.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (-47.8%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (6.9%), Albanija (6.3%)  i Srbija (0.1%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 4.6 miliona evra, ili 14.5%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (7.9%) i Tursku (3.1%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  109.7 miliona evra, ili 34.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.5%) i Kina (10.0%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za oktobar 2019. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

 

Nema pdf na srpski jezik