Statistika Spoljne Trgovine, Novebar 2015

  • 23/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec novembar 2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-0.9%) u novembru 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 259.9 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 262.2 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.0%.

Izvoz roba u novembru  2020.godine iznosio je 45.7 miliona evra, a uvoz  je bio 305.7 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  povećanje od 29.4%, a  kod uvoza zebeleženo je povećanje  od  2.7 % u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: 34.2% čine Bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 14.8%; Plastika,guma i srodni artikli 11.8%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.5%; Biljni proizvodi  6.4%,Mineralni proizvodi 4.4%  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.4%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.1% čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.2%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.2%; Mineralni proizvodi 10.5%; Proizvodi hemijske industrije 9.3%; Prevozna sredstva 8.0%; Plastika,guma i srodni artikli 7.1%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 16.9 miliona evra, odnosno oko 37.0% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 8.5%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (11.0%), Nemačka (9.8%),  Holandija (4.2%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 139.0 miliona evra, ili 45.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-1.8%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.0%), Italije (7.3%),   Grčke (3.6%), Poljske (3.0%), Slovenije (3.0%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u novembru  2020.godine dostigao je na 18.1 miliona evra, ili 39.7% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 32.1%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (17.8%), Severna Makedonija (10.6%), Srbija (6.5%) i Crna Gora (3.7%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u novembru 2020.godine iznosio je 64.1 miliona evra, ili 21.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od  55.4%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (6.6%); Srbija (6.5%) i Severna Makedonija (5.5%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 10.6 miliona evra, ili 23.4%. Kao najvažniji partner od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti  Švajcarsku  (10.1%) i SAD (7.5%).

Dok je uvoz Kosova sa drugih zemalja dostigao je na 102.4 miliona evra, ili 33.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (11.9%) i Kina (10.6%).