Statistika Spoljne Trgovine, Jun 2022

  • 22/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec jun 2022.godine

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 30.5% u junu 2022.godine, u poređenju sa  istim periodom 2021.godine, odnosno u iznosu od 418.1 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 320.4 miliona evra koliko je bio u 2021.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.1%.

Izvoz roba u junu 2022.godine iznosio je 74.6 miliona evra, a uvoz  je bio 492.8 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od 2.4%, a  kod uvoza povećanje od 25.3% u poređenju  sa istim periodom 2021.godine

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:24.3% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 18.6%; Plastika,guma i srodni artikli 14.7%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.6%; Mineralni proizvodi 7.5%; Proizvodi od kamena, gipsa, keramike i stakla itd 4.2% ,itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi 16.4%; Bazični metali i proizvodi od metala 12.8%;Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.4%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  10.3%; Prevozna sredstva 7.5%; Plastika,guma i srodni artikli 7.4%; Proizvodi hemijske industrije 6.8%; itd 

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 20.4 miliona evra, odnosno oko 32.2% od ukupnog izvoza, sa porastom od 2.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (9.0%), Italija (5.3%), Holandija (3.6%),itd.

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a (27) je bio oko 192.4 miliona evra, ili 39.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 13.0%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (10.7%), Grčke (5.7%), Italije (4.3%), itd.

U junu 2022.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, dostigao je na 28.2 miliona evra, ili 37.8% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-2.8%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Severna Makedonija (13.4%), Albanija (12.0%), Srbija (5.8%) i Crna Gora (5.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u junu 2022.godine iznosio je 92.8 miliona evra, ili 18.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 17.7%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (6.8%), Severna Makedonija (5.3%) i Albanija (5.0%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 22.3 miliona evra, ili 29.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (13.8%) i Švajcarsku  (7.7%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  207.4 miliona evra, ili 42.1%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (15.1%) i Kina (9.7%)

Nema pdf na srpski jezik