Statistika Spoljne Trgovine, Januar 2018

  • 27/02/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec januar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovački deficit za 36.0%, u januaru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 170.5 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 125.4 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.6%.

Izvoz roba u januaru 2018.godine iznosio je 24.5% miliona evra, a uvoz  je bio 195.0 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  14.3%, dok za uvoz  imamo rast od 32.8% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  43.4% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 11.5%; Mineralni proizvodi  10.4%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.0%; Koža i kožni proizvodi 4.5%; Biljni proizvodi 4.3%;Tekstil i tekstilni proizvodi 4.0%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 19.5% čine mineralni proizvodi; Bazični metali i proizvodi od metala 12.6%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.5%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan10.5%; Transportna sredstva 7.8%; Proizvodi hemijske industrije 6.4%;  Biljni proizvodi 5.5%; Plastika,guma i srodni artikli 5.4%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 6.3 miliona evra, odnosno približno 25.8% od ukupnog izvoza, sa  rastom od 15.5%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.1%), Holandija (4.4%), Bugarska (2.8%) i Italija (2.6%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 83.0 miliona evra, ili 42.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od  30.1%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (9.9%), Italije (5.3%), Rumunije (4.9%); Grčke (3.2%), itd.

Dok, izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  januaru 2018.godine dostigao je u 9,7 miliona evra, ili 39.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 38.8%. Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (13.7%), Makedonija (10.2%), Crna Gora (6.4%) i Srbija (5.7%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u januaru 2018.godine iznosio je 53.4 miliona evra, ili 27.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 44.0%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (15.9%), Albanija (4.8%), Makedonija (4.0%) i BiH (2.4%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.4 miliona evra, ili  34.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (22.3%) i Švajcarska (6.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  58.5 miliona evra, ili 30.0%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (9.8%) i Turska (8.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za januar 2018. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.