Statistika Spoljne Trgovine, Januar 2017

  • 28/02/2017

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec januar 2017.godine.

 

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit za 13.7% u januaru  2017.godine, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu  od 125,4 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 110,3 miliona Evra u 2016.godini.  Izvoz pokriva uvoz sa 14.6 %.

 

Izvoz roba u januaru  2017.godine iznosio je 21,4   miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 146,8 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za  (-3.7%)  i  rast uvoza za 10.8%, u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

 

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala 45.1%; Mineralni proizvodi 15.4%; Plastika,guma i srodni artikli 8.2%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.0%; Biljni proizvodi 5.8%; Koža i kožni proizvodi 3.7%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.1% itd.

 

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi 17.5%;Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.9%;  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.1%; Prevozna sredstva 10.2%; Proizvodi  hemijske industrije 7.9%;Bazični metali i proizvodi od metala 6.1%; Plastika,guma i srodni artikli 5.5% itd.

 

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 5,4 miliona Evra, odnosno približno 25.6 % od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 0.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.4%), Holandija (4.0%),  Velika Britanija (4.0%) i Austrija (2.4%).

 

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 63,8 miliona Evra, ili 43.4 % od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 11.3%.  Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.0%), Grčke (4.8%), Italije (4.3%), Republike Češke (2.9%) itd.

 

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u januaru 2017.godine  dostigao  je na 6,9 miliona Evra, ili 32.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast  od 28.0%.  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (11.9%), Srbija (9.2%), Makedonija (7.4%) i Crna Gora (3.2%).

 

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u januaru  2017.godine iznosio je 37,1 miliona Evra, ili 25.3 % od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 19.1%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (14.2%), Makedonija (4.5%), Albanija (4.2%) i Bosna i Hercegovina (2.3%).

 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8,9 miliona Evra, ili 41.8%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Indija (14.0%) i Kina (10.2%).

 

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 45,9 miliona Evra ili 31.3 %. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Kina (11.1%) i Turska (9.2%).

 

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za januar  2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina

 

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__External%20trade/?rxid=6bad64a2-4230-47f8- 9eda-0a6319b991f3