Statistika Spoljne Trgovine, Februar 2023

  • 22/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza za mesec februar 2023.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Roba na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-9.2%) u februaru 2023.godine, u poređenju sa istim periodom 2022.godine, odnosno u iznosu od 317.5 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 349.5 miliona Evra koliko je bio u 2022.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 18.7%.

Izvoz roba u februaru 2023.godine iznosio je 73.1 miliona Evra, a uvoz  je bio 390.6 miliona Evra, tako da  izvoz je porastao za 12.1%, a kod uvoza je zabeleženo pad od (-5.8%) u poređenju  sa istim periodom 2022.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala čine 20.1%; Razni gotovi proizvodi 16.2%;  Mineralni proizvodi 14.1%; Plastika,guma i srodni artikli 13.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.1%; Tekstil i tekstilni proizvodi; 4.0%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama kod uvoza: Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  čine 12.8%;  Mineralni proizvodi 12.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.8%; Prevozna sredstva 9.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 9.7%; Proizvodi hemijske industrije 7.4%; Plastika,guma i srodni artikli 6.1%, itd.

Izvoz Kosova u EU (27) zemljama iznosio je 23.5 miliona Evra, odnosno oko 32.2% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 21.9%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (9.3%), Danska (5.8%); Italija (4.3%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 173.1 miliona evra, ili 44.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-9.1%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.0%), Italije (6.6%), Grčke (4.8%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u februaru 2023.godine dostigao je na 27.2 miliona evra, ili 37.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 23.5%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Severna Makedonija (14.7%), Albanija (10.5%), Srbija (6.2%)  i Crna Gora (4.6%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u februaru 2023.godine iznosio je 61.7 miliona evra, ili 15.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-9.3%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza bile su: Srbija (5.5%); Albanija (4.6%) i Severna Makedonija (4.5%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 23.3 miliona Evra, ili 30.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (11.3%) i Švajcarsku  (8.0%).

Dok, uvoz Kosova iz drugih zemljama dostigao je na 155.7 miliona Evra, ili 39.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (14.7%) i Kina (10.4%).