Statistika Spoljne Trgovine, Avgust 2021

  • 23/09/2021

Statistika Spoljne Trgovine, Avgust 2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec avgust 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 54.0% u avgustu  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 352.6 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 228.9 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.6%.

Izvoz roba u avgustu 2021.godine iznosio je 64.9 miliona evra, a uvoz  je bio 417.5 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od 89.4%, a  kod uvoza povećanje od 58.6% u poređenju  sa istim periodom 2020.godine

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:34.7% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 18.9%; Plastika,guma i srodni artikli 8.5%; Biljni proizvodi 8.3%;

Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.0%; Mineralni proizvodi 5.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.0% ,itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi 15.5%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  12.1%;  Bazični metali i proizvodi od metala 10.1%; Prevozna sredstva 9.7%; Plastika,guma i srodni artikli 7.3%; Proizvodi hemijske industrije 6.3%; itd 

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 20.4 miliona evra, odnosno oko 31.5% od ukupnog izvoza, sa porastom od 80.2%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.9%), Italija (6.7%), Španija (4.8%),itd.

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 177.3 miliona evra, ili 42.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 53.2%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.4%), Italije (5.5%), Grčke (3.9%), Slovenije (3.9%), itd.

U avgustu 2021.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, dostigao je na 25.3 miliona evra, ili 39.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 72.1%.

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (15.2%), Severna Makedonija (10.2%),  Srbija (8.9%) i Crna Gora (2.8%)

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u avgustu 2021.godine iznosio je 78.7 miliona evra, ili 18.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 50.5%.

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (6.8%), Albanija (5.6%) i Severna Makedonija (4.9%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 19.1 miliona evra, ili 29.4%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (13.9%) i Švajcarsku  (6.7%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  161.4 miliona evra, ili 38.7%.

 Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.1%) i Kina (10.2%)