Statistika Spoljne Trgovine, Avgust 2017

  • 25/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec avgust 2017.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovački deficit za 6.3%, u avgustu 2017, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu od 264,7 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 249,0 miliona evra koliko je bio u 2016.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 11.0%.

Izvoz roba u avgustu 2017.godine iznosio je 32,5 miliona evra, dok uvoz  je bio 297,3 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  51.9%, a za uvoz  imamo rast od (9.9%), u poređenju  sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  33.6% čine Bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi  20.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.5%; Biljni proizvodi 9.1%; Plastika,guma i srodni artikli 8.5%; koža i artikli od kože 3.4%, Tekstil i tekstilni proizvodi 2.0%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 15.3%; Mineralni proizvodi  14.8%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.0%; Transportna sredstva7.3%;  Proizvodi hemijske industrije; 7.0 %; Plastika,guma i srodni artikli 6.1%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.7%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 8,0 miliona evra, odnosno približno 24.6% od ukupnog izvoza, sa  rastom od 72.3%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (5.3%), Velika Britanija (3.8%), Holandija (2.9%), Austrija (2.8%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 122,2 miliona evra, ili 41.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 11.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.1%), Italije (7.1%), Grčke (4.7%),Poljske (2.9%) itd.

Dok, izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, u  avgustu 2017.godine dostigao je u 16,4 miliona evra, ili 50.4% od ukupnog izvoza, što predstavlja  rast od 49.4%. Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (17.2%), Makedonija (13.1%), Srbija (13.0%), Crna Gora (3.9%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u avgustu 2017.godine iznosio je 86,9 miliona evra, ili 29.3% od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 13.1%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (15.3%), Makedonija (5.1%), Albanija (4.9%) i BiH (3.2%).    

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.1 miliona evra, ili  25.0%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (15.7%) i Švajcarska (4.8%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama sveta dostigao je  88,0 miliona evra, ili 29.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (9.5%)  i Turska (9.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za avgust 2017. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Nema pdf na srpski jezik