Statistika Spoljne Trgovine (AST), Jun 2016

  • 29/07/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jun 2016.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovinski deficit za 2016.8 miliona evra, ili 4,5% u junu 2016. godine u poređenju sa deficitom od 207.6 miliona evra u odnosu sa istim periodom 2015.godine.  Izvoz pokriva uvoz sa 12,3 %.

Izvoz roba u  junu 2016.godine je iznosio   30,3 miliona evra, dok je uvoz bio 247.2 miliona evra, zako da u izvozu imamo pad od (-0,3%), dok za uvoz imamo rast od 3,8%  u poređenju sa  istim periodom 2015. godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: 33.2%  izvoza čine bazični metali i proizvodi od metala,  27.4%  mineralni proizvodi; 8.6% plastika,guma i srodni artikli; 7.4%  prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 4.6% koža i proizvodi od kože; 3.7%  biljni proizvodi; 3.7% razni proizvodenih proizvoda, 2.7% pogonske mašine i mehanički i električni uređaji, 2.7%  tekstil i tekstilni proizvodi itd.
Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: 14.1%  pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; 13.5% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 10.8% mineralni proizvodi; 8.5% bazični metali i proizvodi od metala; 8.3% industrijski hemijski proizvod; 7.7% transportna sredstva; 6.7% plastika,guma i srodni; 5.4% biljni proizvodi itd.

Izvoz Kosova u EU zemalja iznosio je 6. 5 miliona evra, odnosno približno 21.5% od ukupnog izvoza, sa padom od -38,6%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (4,4%), Holandija (3,4%),  Bugarska (3,8%), Italija (2.1%) i Austrija (2,1%).

Dok, uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 105.4 miliona evra, ili 42,7% od ukupnog uvoza, što
predstavlja povećanje od 4,3%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12,0%), Italije (7,3%), Grčke (4,8%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, u mesec juni 2016.godine dostigao je na 15,8 miliona evra, ili 52,3% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 27.4%. Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Srbija (16,8%),   Makedonija (14,8%), Albanija ( 11,8%) I Crna Gora (5,6%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u junu  2016.godine iznosio je 65,1 miliona evra, ili 26,3% od ukupnog uvoza, gde je zabeležen pad od -8.3%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (13,7%), Makedonija (5,9%), Albanija (3,9%) i BiH (2,3%). 
 
Izvoz Kosova u drugim zamljama sveta iznosio je 7,9 miliona evra, ili 26,3%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Švajcarska (6,0%), Turska (2,1%) i Indija (2,1%). 

Dok je uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 76,6 milion evra, ili 31,0%. Zemlje koje
imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (11,7%) i Kina (9,6%).
 

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za mesec juni 2016.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina