Statistika Spoljne Trgovine, April 2023

  • 22/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza za mesec april 2023.godine

Podaci iz Spoljne Trgovine Roba na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-0.2%) u aprilu  2023.godine, u poređenju sa istim periodom 2022.godine, odnosno u iznosu od 380.9 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 381.7 miliona Evra koliko je bio u 2022.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.0%.

Izvoz roba u aprilu 2023.godine iznosio je 67.2 miliona Evra, a uvoz  je bio 448.2 miliona Evra, tako da  izvoz je pao za (-16.9%), a kod uvoza je zabeležen pad od (-3.1%) u poređenju  sa istim periodom 2022.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala čine 24.3%; Razni gotovi proizvodi 18.7%; Plastika,guma i srodni artikli 13.8%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.6%; Mineralni proizvodi 7.0%;  Tekstil i tekstilni proizvodi; 4.8%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama kod uvoza: Mineralni proizvodi čine 14.2%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.2%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.2%;  Bazični metali i proizvodi od metala 10.7%;Prevozna sredstva 9.4%;  Proizvodi hemijske industrije 7.6%;   Plastika,guma i srodni artikli 6.7%, .itd.

Izvoz Kosova u EU (27) zemljama iznosio je 19.5 miliona Evra, odnosno oko 29.0% od ukupnog izvoza, sa padom od (-23.9%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (10.3%), Italija (3.9%), Holandija (3.2%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 199.5 miliona evra, ili 44.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-1.6%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.0%), Grčke (6.0%), Italije (5.5%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u aprilu  2023.godine dostigao je na 27.0 miliona evra, ili 40.1% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-14.6%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Severna Makedonija (16.0%), Albanija (12.4%), Srbija (6.7%) i Crna Gora (3.6%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u aprilu 2023.godine iznosio je 78.3 miliona evra, ili 17.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje za 2.1%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza bile su: Srbija (6.1%); Albanija (5.6%) i Severna Makedonija (4.6%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 20.7 miliona Evra, ili 30.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (14.6%) i Švajcarsku  (9.2%).

Dok, uvoz Kosova iz drugih zemljama dostigao je na 170.6 miliona Evra, ili 38%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (15.0%) i Kina (9.4%).

Nema pdf na srpski jezik