Statistika Spoljne Trgovine, April 2021

  • 24/05/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec april 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 100.5% u aprilu  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 323.4 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 161.2 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 15.9%.

Izvoz roba u aprilu 2021.godine iznosio je 61.1 miliona evra, a uvoz  je bio 384.5 miliona evra, tako da povećanje kod izvoza bila 86.9%, a  kod uvoza 98.2% u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  36.0% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 18.1%; Plastika,guma i srodni artikli 11.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 7.6%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 5.0%, Tekstil i proizvodi od tekstila 4.8%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  13.8%; Mineralni proizvodi 13.2%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.3%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.9%; Prevozna sredstva 9.1%; Proizvodi hemijske industrije 8.8%; Plastika,guma i srodni artikli 7.1%.

Izvoz Kosova u zemljama EU-a iznosio je 18.9 miliona evra, odnosno oko 31.0% od ukupnog izvoza, sa porastom od 77.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (9.1%),  Nemačka (7.8%), Bugarska (2.6%);  itd.

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 174.7 miliona evra, ili 45.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 85.3%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.7%), Italije (5.4%), Slovenije (4.5%),  Grčke (3.3%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u aprilu 2021.godine dostigao je na 23.5 miliona evra, ili 38.5% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 44.8%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (15.6%), Severna Makedonija (11.0%), Srbija (6.3%) i Crna Gora (3.4%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u aprilu 2021.godine iznosio je 76.7 miliona evra, ili 20.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 103.8%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (6.8%), Albanija (5.9%)  i Severna Makedonija (5.4%). 

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 18.6 miliona evra, ili 30.5%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (15.9%) i Švajcarsku  (7.6%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  133.0 miliona evra, ili 34.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (13.0%) i Kina (7.7%).