Statistika Spoljne Trgovine, April 2017

  • 25/05/2017

Izvoz pokriva uvoz sa 12.4%.

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec april 2017.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na niži trgovački deficit za (- 3.1%), u aprilu 2017, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu od 220,6 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 227.6 miliona evra koliko je bio u 2016.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.4%.

Izvoz roba u aprilu 2017.godine iznosio je 31.2 miliona evra, a uvoz  je bio 251.8 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  35.5%, dok za uvoz  imamo rast od 0.5% u poređenju  sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza:  37.5%  čine bazični metali i proizvodi od metala; mineralni proizvodi  21.7%; plastika,guma i srodni artikli 9.2%;biljni proizvodi 4.8%; prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.4%; biljni proizvodi 4.4%; koža i artikli od kože 3.2%, itd

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 13.9% uvoza čine mineralni proizvodi; 12.9% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 11.2 % pogonske mašine i mehanički i električni uređaji;  10.8% bazični metali i proizvodi od metala; 9.4% proizvodi hemijske industrije; 8.8 % transportna sredstva;  6.8% plastika,guma i srodni artikli;  5.1% biljni proizvodi, itd

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 6,3 miliona evra, odnosno približno 20.2% od ukupnog izvoza, sa  rastom od 4.7%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (4.4%), Holandija (2.5%), Bugarska (2.5%) i Austrija (2.2%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 108,5 miliona evra, ili 43.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 3.4%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.7%), Italije (6.7%), Grčke (4.4%),Poljske (2.4%) itd.

Dok, izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  aprilu  2017.godine dostigao je u 16,6 miliona evra, ili 53.4% od ukupnog izvoza, što predstavlja  rast od 70.7%. Glavni partneri za izvoz iz zemalja CEFTA-e su: Albanija (15.7%), Makedonija (14.4%) i Crna Gora (5.9%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u aprilu 2017.godine iznosio je 70.8 miliona evra, ili 28.1%, od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 2.0%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (13.3%), Albanija (6.0%), Makedonija (5.3%),  i BiH (3.0%).   

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.2 miliona evra, ili  26.4%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (11.8%) i Švajcarska (7.0%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama sveta dostigao je  72.5 miliona evra, ili 28.2%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.9%) i Kina (6.5%)