Statistika Socijalne Zaštite, Septembar 2022

  • 25/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za septembar 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom septembra 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći  bio je 24 169 porodica  sa ukupno 95 478 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2 776 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 140 800; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 456; iz šeme porodićnih penzija 3 311; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 61; iz šeme penzija Trepče 1803 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 267; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 677; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 823; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 998; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 537 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 148 korisnika i iz šeme ratnih veterana su 36 780 korisnika.

Dok, tokom septembra 2022. godine, dvoje dece je napušteno.

Nema pdf na srpski jezik