Statistika Socijalne Zaštite, Oktobar 2022

  • 25/11/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za oktobar 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, čini se da je tokom oktobra 2022.godine iz šeme socijalne pomoći bio je 23.661 porodica sa ukupno 93.451 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima bio je 2.748 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 143 144; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 320; iz šeme za ratne veterane ima 36.766 korisnika; 18.924 iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima; iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 036; iz šeme porodićnih penzija 3 300; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 575; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 847; iz šeme penzija Trepče 1 773; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 271; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga 687; a iz šeme invalidskih penzija ima 60 korisnika.

Tokom oktobra 2022. godine nije zabeležen nijedan slučaj napuštene dece.

Nema pdf na srpski jezik