Statistika Socijalne Zaštite, Novembar 2022

  • 23/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za mesec novembar 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca novembra 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći  bio je 23 100 porodica  sa ukupno 91 263 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2 922 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 143 578; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 240; iz šeme ratnih veterana su 36 802 korisnika; iz šeme penzija za osobe sa ograničenim sposobnostima 19 248 korisnika; iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 074 korisnika; iz šeme porodićnih penzija 3 252 korisnika; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 516 korisnika; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 849 korisnika; iz šeme penzija Trepče 1758 korisnika; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) 1 276 korisnika; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 693 korisnika i iz šeme penzije za osobe sa invaliditetom 60 korisnika.

Dok, tokom meseca novembra 2022. godine, 1 dete je napušteno.

Nema pdf na srpski jezik