Statistika Socijalne Zaštite, Mart 2022

  • 22/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistiku Socijalne Zaštite” za mesec mart 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca marta 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 736 porodica  sa ukupno 101 856 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 682 porodica

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 148 196;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 757; iz šeme porodićnih penzija 3 477; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 68; iz šeme penzija Trepče 1 964 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 237; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 636; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 733; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 584; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 741 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 239 korisnika i iz šeme ratnih veterana 37 006 korisnika.

 Dok tokom marta 2022. godine nije prijavljen nijedan slučaj napuštene dece.

Nema pdf na srpski jezik