Statistika Socijalne Zaštite, Maj - 2022

  • 24/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila „Statistike Socijalne Zaštite” za Maj 2022.godine.

Na osnovu Godišnjeg Plana Zvanične Statistike za 2022. godinu “Statistika Socijalne Zaštite“ od objavljivanja na kvartalnom nivou će se objavljivati na mesečnom nivou i nastaviće se kao redovna mesečna publikacija.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca maja 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 482 porodica  sa ukupno 100 608 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 648 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 149 794;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 975; iz šeme porodićnih penzija 3 372; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 64; iz šeme penzija Trepče 1 899 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 249; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 657; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 776; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 081; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 277 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 213 korisnika i iz šeme ratnih veterana 36 907 korisnika.

Dok je tokom maja 2022. godine napušteno 4 dece.

Nema pdf na srpski jezik