Statistika Socijalne Zaštite, K4 2021

  • 18/02/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila " Statistika Socijalne Zaštite” za četvrti kvartal (K4) 2021.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Bezbednostih Snaga (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije tokom K4 2021: broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 895 porodica  sa ukupno 102 904 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 460 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije je 141 162; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 872; iz šeme porodićne penzije 3 545; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 68; iz šeme penzija Trepče 2 028 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 223; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 625; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 460; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 903; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 662 korisnika; iz šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida su 13 293; iz  šeme ratnih veterana su 36 804 korisnika. Dok iz šeme civilnih žrtava su  1 023 korisnika.

Tokom ovog kvartala broj napuštene dece bio je 4.