Statistika Socijalne Zaštite, K4 2020

  • 19/02/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K4  2020.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, ispada da tokom četvtog kvartala (K4) 2020,godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 679 porodica  sa ukupno 103 189 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 436 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 142 280;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 451; iz šeme porodićnih penzija 3 712; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 81; iz šeme penzija Trepče 2 341 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 166; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 583; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 848; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 19 266; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 797 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 550 korisnika i iz šeme ratnih veteran 38 216 korisnika. Broj napuštene dece u K4 2020.godine bio je 5.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2020", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita