Statistika Socijalne Zaštite, K4 2019

  • 28/02/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K4  2019.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 352 porodica  sa ukupno 98,756 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2,276.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 133,917; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 47,486; iz šeme porodićnih penzija 3,940; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 108; iz šeme penzija Trepče 2,635 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1,098; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 546; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1,976; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17, 791; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 3,106 korisnika.

Dok, iz šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida su 10,493 korisnika i iz šeme ratnih veterana su 38,101 korisnika. Broj napuštene dece u K4 2019.godine bio je 3.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2019", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita