Statistika Socijalne Zaštite, K3 2021

  • 19/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za treći kvartal (K3)  2021.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Bezbednostih Snaga (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije tokom K3 2021: broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 514 porodica  sa ukupno 101 621 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 521.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 141 099; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 636; iz šeme porodićnih penzija 3 542; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 72; iz šeme penzija Trepče 2 086 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 212; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 615; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 816; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 19 023; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 693 korisnika; iz šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida su 13 361; iz  šeme ratnih veterana su 36 920 korisnika i iz šeme civilnih žrtava bilo  je 970 korisnika.

Tokom ovog kvartala broj napuštene dece bio je 3.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2021", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita