Statistika Socijalne Zaštite, K3 2020

  • 20/11/2020

Broj porodica iz šeme socijalne pomoći se povećava

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K3  2020.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd

 Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 496 porodica  sa ukupno 98,990 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 333 porodica.

 Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 142,058; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 541; iz šeme porodićnih penzija 3 629; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 87; iz šeme penzija Trepče 2 390 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 145; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 581; iz šeme nadoknade za slepe osobe  1 915; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 565; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2891 korisnika, iz šeme penzija za porodice palih boraca i ratnih invalida 13 586 korisnika i iz šeme šema penzija ratnih veteran 38 156 korisnika.

Dok, broj napuštene dece bio je 8.