Statistika Socijalne Zaštite, K3 2019

  • 20/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K3  2019.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 526 porodica  sa ukupno 99 718 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 193.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 131 461; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 46 980; iz šeme porodićnih penzija 3 903; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 106; iz šeme penzija Trepče 2697 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1084; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 542; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1932; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 883; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 3 107 korisnika.

Dok, iz šeme penzija porodica palih boraca, ratnih invalida su 13 417 korisnika i iz šeme ratnih veterana su 38 120 korisnika.

Broj napuštene dece u K3 2019.godine bio je 7.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita