Statistika Socijalne Zaštite, K2 2021

  • 20/08/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K2  2021.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći u K2 2021.godine je bio 25 805 porodica  sa ukupno 102 958 članova. Dok broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 496.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 144 587; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 403; iz šeme porodićnih penzija 3 606; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 74; iz šeme penzija Trepče 2 168 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 205; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 607; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 790; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 983; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 602 korisnika, iz šeme penzija porodica palih boraca, ratnih invalida su 13 416 korisnika, iz šeme ratnih veterana su 37 892 korisnika.. Dok iz šeme civilnih žrtava su 934 korisnika.

Broj napuštene dece u K2 2021.godine bio je 4.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite ", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita