Statistika Socijalne Zaštite, K2 2019

  • 20/08/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za K2  2019.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 767 porodica  sa ukupno 100 995 članova. Dok broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 124.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 129 267; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 46 513; iz šeme porodićnih penzija 3 932; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 105; iz šeme penzija Trepče 2752 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1071; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 541; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1924; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 323; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 3 105 korisnika.

Dok, iz šeme penzija porodica palih boraca, ratnih invalida su 13 150 korisnika i iz šeme ratnih veterana su 38 052 korisnika.

Broj napuštene dece u K2 2019.godine bio je 12.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2019", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita

 

 

Nema pdf na srpski jezik