Statistika Socijalne Zaštite, K1 2020

  • 20/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila " Statistika Socijalne Zaštite” za prvi kvartal (K1) 2020.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 198 porodica  sa ukupno 98 070 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 358.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 137 641; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 645; iz šeme porodićnih penzija 3 848; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 99; iz šeme penzija Trepče 2 553 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 112; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 554; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 942; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 16 304; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 3 110 korisnika, iz šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida su 13 535 korisnika; iz šeme penzija ratnih veterana su 38 205 korisnika.

Tokom ovog kvartala (K1 2020)  broj napuštene dece bio je 8.

Nema pdf na srpski jezik