Statistika Socijalne Zaštite, K1 2019

  • 20/05/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za prvi kvartal (K1) 2019.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićnih penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KSB), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 24 995 porodica  sa ukupno 102 035 članova. Dok broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodicama sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 217.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 127 104; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 45 759; iz šeme porodićnih penzija 4 026; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 103; iz šeme penzija Trepče 2865 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1059; iz šeme penzija Kosovskih Snaga Bezbednosnih (KSB) 534; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 916;iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 16 681; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 3 047 korisnika.

Iz šeme penzija porodica palih boraca, ratnih invalida su 13 445 korisnika i iz šeme  i ratnih veterana su 38 094 korisnika. Broj napuštene dece u K1 2019.godine je bio 3.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita