Statistika Socijalne Zaštite, Jun 2022

  • 25/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila „Statistike Socijalne Zaštite” za mesec Jun 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca juna 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 444 porodica  sa ukupno 100 395 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 612 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 150 910;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 50 207; iz šeme porodićnih penzija 3 361; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 64; iz šeme penzija Trepče 1 871 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 257; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 662; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 796; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 362; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 646 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 190 korisnika i iz šeme ratnih veterana 36 819 korisnika.

Dok, tokom meseca juna 2022. godine, nije zabeležen nijedan slučaj napuštene dece.

Nema pdf na srpski jezik