Statistika Socijalne Zaštite, Jul 2022

  • 25/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavljuje „Statistike Socijalne Zaštite” za mesec Jul 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca jula 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 088 porodica  sa ukupno 98 832 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 811 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 151 812;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 50 303; iz šeme porodićnih penzija 3 335; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 63; iz šeme penzija Trepče 1 839 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 259; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 670; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 782; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 18 585; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 543 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 170 korisnika i iz šeme ratnih veterana 36 750 korisnika.

Dok, tokom meseca juna 2022. godine, dvoje dece je napušteno.