Statistika Socijalne Zaštite, Januara 2023

  • 24/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za mesec januar 2023.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd..

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom januara 2023.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći  bio je 22 571 porodica  sa ukupno 89 318 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2  894 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 140 071; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 46 467; iz šeme ratnih veterana su 36 767 korisnika; iz šeme penzija za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 718 korisnika; iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 052 korisnika; iz šeme porodićnih penzija 3 261 korisnika; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 470 korisnika; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 639 korisnika; iz šeme penzija Trepče 1 707 korisnika; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) 1 284 korisnika; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 704 korisnika i iz šeme penzije za osobe sa invaliditetom 60 korisnika.

Dok, tokom januara 2023. godine, nije zabeležen nijedan slučaj napuštene dece.