Statistika Socijalne Zaštite, Januar – Februar 2022

  • 25/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) počinje da objavljuje Statistiku Socijalne Zaštite na mesečnom nivou (januar - februar 2022).

Na osnovu Godišnjeg Plana Zvanične Statistike za 2022. Godinu, kvartalna publikacija  „Statistika Socijalne Zaštite“ će se  objavljivati  na mesečnom nivou i nastaviće se kao redovna mesečna publikacija.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, ispada da tokom meseca februara 2022,godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 811 porodica  sa ukupno 102 333 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima je bio 2 431 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 148 020;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 49 746; iz šeme porodićnih penzija 3 506; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 69; iz šeme penzija Trepče 1 990 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 233; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 630; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 725; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 737; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 697 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 250 korisnika i iz šeme ratnih veterana 37 015 korisnika. Broj napuštene dece tokom meseca januar-februar.godine bio je 4.

Nema pdf na srpski jezik