Statistika Socijalne Zaštite, Februar 2023

  • 24/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za mesec februar 2023.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca februara 2023.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći  bio je 22 376 porodica  sa ukupno 88 453 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2 869 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 138 446; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 46 530; iz šeme ratnih veterana su 36 821 korisnika; iz šeme penzija za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 974 korisnika; iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13048 korisnika; iz šeme porodićnih penzija 3 196 korisnika; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 562 korisnika; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 725 korisnika; iz šeme penzija Trepče 1654 korisnika; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) 1 285 korisnika; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 710 korisnika i iz šeme penzije za osobe sa invaliditetom 58 korisnika.

Dok, tokom meseca februara 2023. godine, 1 dete je napušteno.

Nema pdf na srpski jezik