Statistika Socijalne Zaštite, Decembar 2022

  • 23/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistika Socijalne Zaštite” za mesec decembar 2022.godine

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom meseca decembra 2022.godine broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći  bio je 22 980 porodica  sa ukupno 90 806 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2 921 porodica.

Dok, broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 144 015; broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 48 428; iz šeme ratnih veterana su 36 825 korisnika; iz šeme penzija za osobe sa ograničenim sposobnostima 19 419 korisnika; iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 067 korisnika; iz šeme porodićnih penzija 3 304 korisnika; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 542 korisnika; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 855 korisnika; iz šeme penzija Trepče 1736 korisnika; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) 1 281 korisnika; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 699 korisnika i iz šeme penzije za osobe sa invaliditetom 60 korisnika.

Dok, tokom meseca decembar 2022. godine, 1 dete je napušteno.

Nema pdf na srpski jezik