Statistika Socijalne Zaštite, Avgust 2022

  • 23/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje „Statistiku Socijalne Zaštite” za avgust 2022.godine.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa, Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije, proizilazi da je tokom avgusta 2022.godine broj korisnika iz šeme socijalne pomoći  bio je 24 627 porodica  sa ukupno 97 124 članova, a broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodica sa decom sa ograničenim sposobnostima  bio je 2 784 porodica.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 125 515;broj  korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 45 462; iz šeme porodićnih penzija 3 315; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 61; iz šeme penzija Trepče 1820 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 1 265; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 673; iz šeme nadoknade za slepe osobe 1 848; iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 19 034; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 497 korisnika, iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida 13 152 korisnika i iz šeme ratnih veterana su 36 761 korisnika.

Dok je tokom avgusta 2022. godine 1 (jedan) dete naušteno. 

Nema pdf na srpski jezik