Statistika Socijalne Zaštite, 2018

  • 03/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za  2018.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi penzija za paraplegične i tetraplegične osobe, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi porodićni penzija, šemi za invalidske penzije, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, podacima o broju napuštene dece, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 25 345 porodica  sa ukupno 103 409 članova. Dok broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima je bio 2 206.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 126 888; korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa 45 391; iz šeme poroićnih penzija 4 031; korisnika penzije za osobe sa invaliditetom 101; iz šeme penzija Trepče 2950 ; iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa 817; iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) 482; iz šeme nadoknade za slepe osobe 2 021;iz šeme za osobe sa ograničenim sposobnostima 17 998; iz šeme za za paraplegične i tetraplegične osobe 2 986 korisnika.

Iz šeme penzija porodica palih boraca, ratnih invalida su 13 138 korisnika i iz šeme  i ratnih veterana su 38 345 korisnika.

Broj napuštene dece tokom 2018.godine bio je 28.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2018", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita