Statistika Socijalne Zaštite, 2017

  • 03/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite” za  2017.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika iz šeme socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Kosovskih Snaga Bezbednosti (KBS), šemi nadoknade za slepe osobe, itd.

Prema rezultatima ove publikacije broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći je bio 26 117 porodica  sa ukupno 106 628 članova. Dok broj porodica korisnice iz šeme materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima je bio 2 761.

Dok broj korisnika iz šeme osnovne starosne penzije penzione je 122 716; 43 300 korisnika iz šeme starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa; 19 481 korisnika penzije za osobe sa invaliditetom; 12 472 korisnika penzije iz šeme porodica palih boraca i ratnih invalida; 36 032 korisnika iz šeme penzija ratnih veteran; 3 232 korisnika iz šeme penzija Trepče; 1 001 korisnika iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa; 288 korisnika iz šeme penzija Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) i 2 001 korisnici iz šeme nadoknade za slepe osobe.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2017", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita