Statistika Socijalne Zaštite, 2016

  • 03/04/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK ) je objavila  " Statistika Socijalne Zaštite za  2016.godinu".

Publikacija Statistika Socijalne Zaštite za 2016.godinu pruža podatke o šemi korisnika socijalne pomoći, šemi osnovne starosne penzije, starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, šemi materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima, šemi penzija porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šemi penzija rudara Trepče, šemi penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa,  Snaga Bezbednosti Kosova(SBK), šemi za slepe osobe, podatke o broju napuštene dece, itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da broj korisnika iz šeme  socijalne pomoći u 2016. godini je bio 26 302 porodica  sa ukupno 107 575 članova. Tako da  broj korisnika osnovne starosne  penzija je bio 120 017; broj korisnika starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa je bio  41 315 i broj korisnika iz šeme penzija za osobe sa invaliditetom je bio 19 883. Dok broj porodica korisnice šeme materialne pomoći porodicama sa decom sa trajnim ograničenim sposobnostima je bio 2 737. Borj korisnika šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida  je bio 12 680; broj korisnika iz šeme penzija ratnih veterana je bio 28 207; broj korisnika penzija rudara Trepče je bio 3 412; broj korisnika iz šeme penzija Kosovskog Zaštitnog Korpusa je bio 932; broj korisnika iz šeme penzija Snaga Bezbednosti Kosova je bio 218; broj korisnika iz šeme za slepe osobe je bio 3 627; dok broj napuštene dece tokom 2016.godine je bio 41.

Za više informacija o "Statistikama Socijalne Zaštite 2016.godine", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita