Statistika Smrti, 2021

  • 30/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK), odnosno Odeljenje za Socijalnu Statistiku (OSS), obradila i objavila godišnje podatke, Umrlih za 2021. godinu, na osnovu administrativnih podataka.

Izvor podataka je Agencija za Civilni Registar Kosova, odnosno Kancelarije Matične Službe

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih registara Umrlih slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, bez obzira na to da li imaju prebivalište u toj zemlji ili u nekoj drugoj zemlji.

Podaci objavljeni u ovom izveštaju predstavljaju sve slučajeve Umrlih koji su se desili tokom 2021. godine.

U  2021.godini registrovano je ukupno 14900 umrlih (unutar i izvan Kosova), od ovog broja samo na Kosovu registrovano je 13019 umrlih, od toga 7020 ili 53.9% muškaraca i 5999 ili 46.12% žena.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika Umrlih  DEM-2 i tokom ove kalendarske godine, kao i do sada.

Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou i služiće za kreiranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima

Povodom korišćenja ovih informacija objavljenih u ovim izveštajima, Odeljenje za Socijalnu Statistiku ASK-a će prihvatiti sugestije, predloge koji će nam pomoći da u budućnosti  obogatimo sadržaj ovih izveštaja.

Nema pdf na srpski jezik