Statistika Rođenja, Umrlih, Zaključenih brakova, Razvedenih brakova, Februar 2021

  • 15/04/2021

Broj umrlih u februaru 2021. pada

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljivala je mesečne preliminarne podatke o rođenjima, umrlih, zaključenim brakovima i razvodenim brakovima za februar 2021.godine. Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište /obično ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U februaru 2021.godine registrovano je ukupno 2.673 rođenja (unutar i izvan Kosova), gde u odnosu  na januar 2021.godine  zabeleženo je  povećanje od 0.3%. Od ovih rođenja registrovanih  u februaru, 1.382 rođenja su bila muško i 1.291 žensko.

Dok je registrovano ukupno 1.509 smrtnih slučajeva (unutar i izvan Kosova), gde u poređenju sa januarom 2021. godine, u februaru 2021.godine došlo je do pada od (-11.96%). Od registrovanih smrtnih slučajeva, 840 slučajeva je bilo muško i 669 žensko.

U februaru 2021. Registrovano je ukupno 1.593 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova), gde u poređenju sa januarom došlo je do pada broja bračnih parova za (-17.3%).

Dok, broj razvedenih brakova  u februaru 2021.godine u poređenju sa  januarom 2021. godine, je zabeležio pad  pad od (-23.6%). Registrovana su ukupno 123 slučaja razvedenih brakova.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenim brakovima DEM-3 i Razvedenim brakovima RB-1, tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).